Валек (UOOW) УООВ. ver. 1.0 Проект «Атмосфера» Просмотр ZIP-архива

60403-UOOW.zip

Имя файла Дата Размер
UOOW Valek/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/777/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/777/edging.lin 10.02.2017 18:19 140 B
UOOW Valek/777/edging.png 11.07.2013 01:33 1 MB
UOOW Valek/777/handyobjectstexture2.dds 07.01.2017 13:49 1 MB
UOOW Valek/777/handyobjectstexture2_LIT.dds 07.01.2017 13:49 1 MB
UOOW Valek/777/Hard_Surface.png 07.01.2011 20:05 154 B
UOOW Valek/777/Hard_Surface.pol 19.02.2017 01:20 109 B
UOOW Valek/777/justlight.obj 14.07.2014 03:17 4 KB
UOOW Valek/777/justlight.png 08.07.2014 03:20 3 KB
UOOW Valek/777/justlight_dev.png 08.07.2014 04:09 3 KB
UOOW Valek/777/justlight_dev_lit.png 08.07.2014 04:10 3 KB
UOOW Valek/777/justlight_lit.png 08.07.2014 03:20 3 KB
UOOW Valek/777/justlight_uiii.obj 14.02.2017 20:37 4 KB
UOOW Valek/777/justlight_weak.obj 10.07.2014 04:17 4 KB
UOOW Valek/777/justlight_weak_b.obj 13.07.2014 01:39 4 KB
UOOW Valek/777/Windsock_Red_And_White_10m.obj 31.12.2015 02:35 371 KB
UOOW Valek/777/Новая папка/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/777/Новая папка/justlight_uiii.obj 13.07.2014 02:21 4 KB
UOOW Valek/Dachi/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Dachi/Da4a1.obj 28.02.2017 20:00 5 KB
UOOW Valek/Dachi/Da4a2.obj 28.02.2017 20:00 5 KB
UOOW Valek/Dachi/Da4a3.obj 28.02.2017 20:00 5 KB
UOOW Valek/Dachi/Da4a4.obj 28.02.2017 20:00 5 KB
UOOW Valek/Dachi/Da4a5.obj 28.02.2017 20:00 4 KB
UOOW Valek/Dachi/Da4aWood.obj 28.02.2017 20:00 4 KB
UOOW Valek/Dachi/Dachi.png 28.02.2017 19:42 335 KB
UOOW Valek/Dachi/Derevo.dds 06.10.2015 01:32 11 KB
UOOW Valek/Dachi/SortirD.obj 28.02.2017 20:00 2 KB
UOOW Valek/Dachi/Wagon4ik.obj 28.02.2017 20:02 2 KB
UOOW Valek/Dachi/zaborderevni.fac 06.10.2015 03:06 199 B
UOOW Valek/Decals/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Decals/apt_asphalt.dcl 08.11.2013 19:16 309 B
UOOW Valek/Decals/apt_asphalt2.dcl 10.02.2017 18:38 309 B
UOOW Valek/Decals/apt_concrete.dcl 08.11.2013 19:16 309 B
UOOW Valek/Decals/cracked_dirt_and_asphalt.dcl 08.11.2013 22:55 288 B
UOOW Valek/Decals/cracked_dirt_and_asphalt.dcl.dcl 08.11.2013 19:16 249 B
UOOW Valek/Decals/grass_and_asphalt_3.dcl 08.11.2013 19:16 105 B
UOOW Valek/Decals/textures/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Decals/textures/DECAL_apron1.png 08.11.2013 19:16 105 KB
UOOW Valek/Decals/textures/DECAL_apron2.png 10.02.2017 18:33 140 KB
UOOW Valek/Decals/textures/DECAL_concrete_512x512.png 08.11.2013 19:16 211 KB
UOOW Valek/Decals/textures/grass_and_asphalt_DTL.png 08.11.2013 19:16 902 KB
UOOW Valek/Decals/textures/RGBA_DECAL_dirt+asphalt.png 08.11.2013 22:56 747 KB
UOOW Valek/Decals/textures/RGBA_DECAL_dry_grass+stony_dirt.png 08.11.2013 22:58 4 MB
UOOW Valek/Earth nav data/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Earth nav data/+60+080/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Earth nav data/+60+080/+69+088.dsf 07.03.2017 20:20 45 KB
UOOW Valek/Earth nav data/+60+080/+69+088.dsf.bak 07.03.2017 20:18 45 KB
UOOW Valek/Earth nav data/apt.dat 05.03.2017 15:47 7 KB
UOOW Valek/Earth nav data/nav.dat 06.02.2017 19:22 85 B
UOOW Valek/earth.wed.bak.xml 05.03.2017 15:46 23 KB
UOOW Valek/earth.wed.xml 05.03.2017 15:47 110 KB
UOOW Valek/Marking/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Marking/A.bmp 18.01.2017 19:49 257 KB
UOOW Valek/Marking/A_R.bmp 18.01.2017 20:22 257 KB
UOOW Valek/Marking/A_R2.bmp 18.01.2017 20:50 768 KB
UOOW Valek/Marking/barbedwirefence.dds 07.01.2017 13:49 43 KB
UOOW Valek/Marking/Barbed_Wire_Fence.fac 14.05.2016 22:19 171 B
UOOW Valek/Marking/center_line.lin 10.02.2017 01:16 144 B
UOOW Valek/Marking/center_line.png 09.03.2015 18:20 60 KB
UOOW Valek/Marking/center_line_E.lin 10.02.2017 17:50 143 B
UOOW Valek/Marking/center_line_RW.dds 09.03.2015 18:20 171 KB
UOOW Valek/Marking/holding_point.lin 22.01.2017 02:51 146 B
UOOW Valek/Marking/holding_point.png 30.06.2013 17:03 187 KB
UOOW Valek/Marking/Taxi_lines_custom_USCV.png 30.06.2013 19:43 365 KB
UOOW Valek/Marking/taxi_lines_R.lin 22.01.2017 02:51 141 B
UOOW Valek/Marking/taxi_lines_w.lin 22.01.2017 02:51 144 B
UOOW Valek/Marking/taxi_line_w.png 30.06.2013 20:11 161 KB
UOOW Valek/Marking/Taxi_RED.dds 18.01.2017 20:50 341 KB
UOOW Valek/Marking/Taxi_RED.png 18.01.2017 20:36 70 KB
UOOW Valek/Marking/Taxi_W.dds 18.01.2017 22:06 171 KB
UOOW Valek/Marking/W-a.bmp 18.01.2017 19:34 1 MB
UOOW Valek/Marking/W-line.bmp 22.01.2017 01:48 257 KB
UOOW Valek/Marking/W-line.dds 22.01.2017 01:48 341 KB
UOOW Valek/Marking/W-line.lin 22.01.2017 02:51 139 B
UOOW Valek/Marking/W-punktir.bmp 22.01.2017 22:43 3 MB
UOOW Valek/Marking/W-punktir.dds 22.01.2017 22:44 1 MB
UOOW Valek/Marking/w-punktir.lin 25.01.2017 23:24 142 B
UOOW Valek/Marking/W-small.bmp 23.01.2017 01:11 3 MB
UOOW Valek/Marking/W-small.dds 23.01.2017 01:15 1 MB
UOOW Valek/Marking/w-small.lin 23.01.2017 01:15 140 B
UOOW Valek/Marking/w.bmp 18.01.2017 22:05 257 KB
UOOW Valek/Marking/woodenfence.dds 07.01.2017 13:49 1 MB
UOOW Valek/Marking/woodenfence1.dds 07.01.2017 13:49 43 KB
UOOW Valek/Meloch/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Meloch/barrels.obj 15.10.2016 04:17 55 KB
UOOW Valek/Meloch/barrels_jet.dds 20.08.2014 22:12 171 KB
UOOW Valek/Meloch/barrels_jet_LIT.dds 20.08.2014 22:13 171 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_1.OBJ 01.08.2012 03:52 28 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_10.OBJ 01.08.2012 03:57 27 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_2.OBJ 01.08.2012 03:53 28 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_3.OBJ 01.08.2012 03:55 28 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_4.OBJ 01.08.2012 03:55 28 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_5.OBJ 01.08.2012 03:55 28 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_6.OBJ 01.08.2012 03:56 27 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_7.OBJ 01.08.2012 03:56 27 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_8.OBJ 01.08.2012 03:56 27 KB
UOOW Valek/Meloch/boat_9.OBJ 01.08.2012 03:57 27 KB
UOOW Valek/Meloch/cardboardbox.dds 07.01.2017 13:49 1 MB
UOOW Valek/Meloch/Cardboard_Boxes.obj 22.10.2016 14:10 15 KB
UOOW Valek/Meloch/Containers.dds 03.05.2016 03:16 3 MB
UOOW Valek/Meloch/Containers_old.dds 10.10.2015 00:11 683 KB
UOOW Valek/Meloch/Containers_Single.dds 03.05.2016 03:16 3 MB
UOOW Valek/Meloch/container_3t.obj 15.10.2016 04:18 2 KB
UOOW Valek/Meloch/container_blue.obj 15.10.2016 04:18 2 KB
UOOW Valek/Meloch/container_red.obj 15.10.2016 04:18 2 KB
UOOW Valek/Meloch/container_white.obj 15.10.2016 04:18 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Contgr1-provideniya.obj 06.02.2017 00:45 34 KB
UOOW Valek/Meloch/Contgr2-provideniya.obj 06.02.2017 00:46 84 KB
UOOW Valek/Meloch/debarkader.OBJ 29.07.2012 18:53 2 MB
UOOW Valek/Meloch/debarkader.png 29.07.2012 15:01 4 MB
UOOW Valek/Meloch/Fire_Extinguisher.obj 28.10.2016 17:20 130 KB
UOOW Valek/Meloch/gascylinders.dds 07.01.2017 13:49 1 MB
UOOW Valek/Meloch/gascylindertrolley.dds 07.01.2017 13:49 683 KB
UOOW Valek/Meloch/Gas_Cylinder_Trolley_Blue.obj 10.09.2014 22:54 534 KB
UOOW Valek/Meloch/Gas_Cylinder_Trolley_Red.obj 10.09.2014 22:58 534 KB
UOOW Valek/Meloch/handyobjectstexture1.dds 07.01.2017 13:49 1 MB
UOOW Valek/Meloch/Jetty.png 29.03.2015 19:47 240 KB
UOOW Valek/Meloch/kater.png 01.08.2012 02:53 3 MB
UOOW Valek/Meloch/kater_1.OBJ 29.07.2012 18:00 381 KB
UOOW Valek/Meloch/kater_2.OBJ 29.07.2012 18:02 299 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_.obj 31.07.2014 02:29 25 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_1.obj 31.07.2014 02:29 27 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_10.obj 31.10.2015 18:30 147 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_2.obj 31.07.2014 02:29 5 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_3.obj 31.07.2014 02:29 5 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_4.obj 31.07.2014 02:29 5 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_5.obj 31.07.2014 02:28 33 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_5_up.obj 31.07.2014 02:28 33 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_6.obj 31.10.2015 18:18 58 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_8.obj 31.07.2014 02:28 7 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_9.obj 31.07.2014 02:28 6 KB
UOOW Valek/Meloch/objects_barrelJet_boxes.obj 31.07.2014 02:27 7 KB
UOOW Valek/Meloch/Park_Bench_1.dds 03.05.2016 03:17 683 KB
UOOW Valek/Meloch/Park_Bench_1.obj 23.03.2016 19:29 208 KB
UOOW Valek/Meloch/pirs-jetty.obj 25.02.2017 23:06 60 KB
UOOW Valek/Meloch/provideniya.png 05.02.2017 22:44 377 KB
UOOW Valek/Meloch/railway_sleeper.dds 07.01.2017 13:50 1 MB
UOOW Valek/Meloch/Railway_Sleeper.obj 02.01.2015 22:41 91 KB
UOOW Valek/Meloch/Railway_Sleeper.str 11.01.2015 10:29 63 B
UOOW Valek/Meloch/Railway_Sleeper_Group.obj 02.01.2015 22:49 750 KB
UOOW Valek/Meloch/Retroexcavadora.dds 03.05.2015 04:02 1 MB
UOOW Valek/Meloch/Sand_Pile_I.obj 10.03.2016 00:00 53 KB
UOOW Valek/Meloch/Sand_Pile_II.obj 10.03.2016 00:01 28 KB
UOOW Valek/Meloch/Sand_Pile_III.obj 10.03.2016 00:01 53 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_20ft_White.obj 06.02.2017 01:03 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_20ft_Yellow.obj 06.02.2017 01:03 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_40ft_Blue.obj 06.02.2017 01:03 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_40ft_Cyan.obj 06.02.2017 01:03 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_40ft_Green.obj 06.02.2017 01:03 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_40ft_Red.obj 06.02.2017 01:04 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_40ft_White.obj 06.02.2017 01:04 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_40ft_Yellow.obj 06.02.2017 01:04 2 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_White.dds 10.10.2015 00:11 683 KB
UOOW Valek/Meloch/Single_White.obj 22.01.2016 00:35 2 KB
UOOW Valek/Meloch/SoftShadow.dds 13.03.2016 04:49 1 MB
UOOW Valek/Meloch/Stack_1x6x2_4.obj 21.01.2016 20:05 12 KB
UOOW Valek/Meloch/Stack_1x6x2_5.obj 21.01.2016 20:05 11 KB
UOOW Valek/Meloch/Tire.str 15.04.2015 08:14 52 B
UOOW Valek/Meloch/topdressingbins.dds 07.01.2017 13:50 1 MB
UOOW Valek/Meloch/Vehicle_Shadow.dds 04.06.2016 01:15 3 MB
UOOW Valek/Meloch/Vision_Technician_Tool_Kit_Empty_Bucket.obj 03.02.2015 23:40 101 KB
UOOW Valek/Meloch/Vision_Technician_Tool_Kit_Empty_Bucket_With_Sponge.obj 03.02.2015 23:40 107 KB
UOOW Valek/Meloch/Vision_Technician_Tool_Kit_Full_Bucket.obj 03.02.2015 21:33 107 KB
UOOW Valek/Meloch/woodenfence.dds 07.01.2017 13:49 1 MB
UOOW Valek/Meloch/Wooden_Bench.obj 21.12.2014 18:58 6 KB
UOOW Valek/Meloch/Wooden_Bench_White.obj 21.12.2014 18:59 7 KB
UOOW Valek/OBJ/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/OBJ/Angar-Angar.obj 05.02.2017 15:46 58 KB
UOOW Valek/OBJ/Angar-perilasdp.obj 05.02.2017 15:46 2 KB
UOOW Valek/OBJ/Angar.png 29.01.2017 16:46 1011 KB
UOOW Valek/OBJ/ANTENA.dds 16.01.2017 13:15 43 KB
UOOW Valek/OBJ/antena_vintiki.dds 16.01.2017 13:15 43 KB
UOOW Valek/OBJ/Antennbox.png 16.01.2017 13:15 125 B
UOOW Valek/OBJ/AntennColor.png 16.01.2017 13:15 763 B
UOOW Valek/OBJ/Disp.png 16.01.2017 13:15 153 KB
UOOW Valek/OBJ/Domik.png 31.01.2017 17:13 387 KB
UOOW Valek/OBJ/Domik2.png 02.02.2017 15:42 526 KB
UOOW Valek/OBJ/DomikGreen-Domik.obj 05.02.2017 15:46 45 KB
UOOW Valek/OBJ/DomikGrey-Domik2.obj 05.02.2017 15:47 78 KB
UOOW Valek/OBJ/FS2X-palette.dds 16.01.2017 13:15 21 KB
UOOW Valek/OBJ/Garazh-KPP.obj 05.02.2017 15:47 69 KB
UOOW Valek/OBJ/Gazprom.png 16.01.2017 13:16 686 KB
UOOW Valek/OBJ/Gazpron-Gazprom.obj 05.02.2017 15:47 7 KB
UOOW Valek/OBJ/KPP.dds 25.01.2017 18:49 683 KB
UOOW Valek/OBJ/Kung.png 02.02.2017 19:11 59 KB
UOOW Valek/OBJ/KuzovUH-Kung.obj 05.02.2017 15:47 3 KB
UOOW Valek/OBJ/meteo.dds 16.01.2017 13:15 43 KB
UOOW Valek/OBJ/meteo2.png 16.01.2017 13:15 6 KB
UOOW Valek/OBJ/OganerHosp.obj 03.03.2017 02:42 49 KB
UOOW Valek/OBJ/Oganers_bol.png 14.02.2017 18:16 380 KB
UOOW Valek/OBJ/Oganers_bol_LIT.png 03.03.2017 21:41 386 KB
UOOW Valek/OBJ/OPRS-OPRS.obj 07.03.2017 21:29 137 KB
UOOW Valek/OBJ/OPRS-OPRSgr.obj 07.03.2017 21:29 4 KB
UOOW Valek/OBJ/OPRS.dds 10.02.2017 00:48 171 KB
UOOW Valek/OBJ/OPRSgr.png 09.02.2017 16:55 106 KB
UOOW Valek/OBJ/perilasdp.dds 16.01.2017 13:15 43 KB
UOOW Valek/OBJ/perilasdp2.dds 16.01.2017 13:15 43 KB
UOOW Valek/OBJ/profValek-valek.obj 07.03.2017 21:28 37 KB
UOOW Valek/OBJ/sklad.obj 17.02.2017 18:05 3 KB
UOOW Valek/OBJ/sklad.png 18.02.2017 15:05 216 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-ANTENA.obj 05.02.2017 15:48 66 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-antena_vintiki.obj 05.02.2017 15:48 2 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-Antennbox.obj 05.02.2017 15:50 7 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-AntennColor.obj 05.02.2017 15:50 12 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-Disp.obj 05.02.2017 15:49 2 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-meteo.obj 05.02.2017 15:49 2 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-meteo2.obj 05.02.2017 15:49 3 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-perilasdp.obj 05.02.2017 15:49 6 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-perilasdp2.obj 05.02.2017 15:49 10 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-UOOWdisp1.obj 05.02.2017 15:48 12 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal-UOOWkdp1.obj 19.02.2017 19:36 22 KB
UOOW Valek/OBJ/Terminal.obj 05.02.2017 15:48 12 KB
UOOW Valek/OBJ/UOOWdisp1.png 16.01.2017 13:15 412 KB
UOOW Valek/OBJ/UOOWkdp1.png 16.01.2017 13:15 925 KB
UOOW Valek/OBJ/UOOWkdp1_LIT.png 19.02.2017 19:34 525 KB
UOOW Valek/OBJ/Vagon.png 25.01.2017 22:58 127 KB
UOOW Valek/OBJ/Vagonchikkpp-Vagon.obj 01.03.2017 20:07 60 KB
UOOW Valek/OBJ/valek.png 27.02.2017 23:13 159 KB
UOOW Valek/Perron/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Perron/Asphalt.dds 30.01.2017 22:16 1 MB
UOOW Valek/Perron/Asphalt.pol 10.02.2017 18:19 205 B
UOOW Valek/Perron/Asphalt2.pol 10.02.2017 18:36 150 B
UOOW Valek/Perron/Asphside.lin 30.01.2017 23:54 146 B
UOOW Valek/Perron/btn_gr.dds 09.03.2015 14:21 683 KB
UOOW Valek/Perron/btn_gr.pol 25.01.2017 19:26 163 B
UOOW Valek/Perron/btn_gr_m.dds 09.03.2015 14:21 21 MB
UOOW Valek/phototerr2/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/phototerr2/uoow_B_02.dds 07.03.2017 20:05 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_B_02.pol 17.01.2017 03:15 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_B_03.dds 17.01.2017 03:34 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_B_03.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_C_02.dds 17.01.2017 03:35 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_C_02.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_C_03.dds 17.01.2017 03:36 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_C_03.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_C_04.dds 17.01.2017 03:38 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_C_04.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_02.dds 17.01.2017 03:39 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_02.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_03.dds 17.01.2017 03:43 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_03.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_04.dds 17.01.2017 03:43 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_04.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_05.dds 25.02.2017 22:37 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_05.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_06.dds 17.01.2017 03:44 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_D_06.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_03.dds 17.01.2017 03:45 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_03.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_04.dds 17.01.2017 03:45 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_04.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_05.dds 17.01.2017 15:41 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_05.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_06.dds 17.01.2017 15:41 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_06.pol 17.01.2017 03:14 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_07.dds 26.02.2017 00:44 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_07.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_08.dds 17.01.2017 15:42 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_E_08.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_04.dds 17.01.2017 15:43 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_04.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_05.dds 17.01.2017 15:47 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_05.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_06.dds 17.01.2017 15:48 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_06.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_07.dds 17.01.2017 15:48 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_07.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_08.dds 01.03.2017 15:29 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_08.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_09.dds 17.01.2017 15:49 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_F_09.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_05.dds 17.01.2017 15:50 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_05.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_06.dds 17.01.2017 15:51 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_06.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_07.dds 17.01.2017 15:51 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_07.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_08.dds 25.02.2017 21:30 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_08.pol 17.01.2017 03:13 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_09.dds 17.01.2017 15:52 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_G_09.pol 17.01.2017 17:52 134 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_06.dds 17.01.2017 15:53 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_06.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_07.dds 17.01.2017 15:54 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_07.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_08.dds 17.01.2017 15:54 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_08.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_09.dds 25.02.2017 22:07 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_H_09.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_I_07.dds 17.01.2017 15:56 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_I_07.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_I_08.dds 17.01.2017 15:56 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_I_08.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_I_09.dds 17.01.2017 15:57 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_I_09.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_J_07.dds 17.01.2017 15:58 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_J_07.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/phototerr2/uoow_J_08.dds 17.01.2017 15:59 5 MB
UOOW Valek/phototerr2/uoow_J_08.pol 17.01.2017 03:12 130 B
UOOW Valek/Statica/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Statica/an-2-6.obj 04.08.2012 14:47 1 MB
UOOW Valek/Statica/an-2-6.png 25.02.2017 23:34 557 KB
UOOW Valek/Statica/an-2-8.obj 04.08.2012 14:47 1 MB
UOOW Valek/Statica/an-2-8.png 04.08.2012 14:50 572 KB
UOOW Valek/Statica/an-2-d.obj 04.08.2012 14:44 1 MB
UOOW Valek/Statica/an-2-d.png 29.07.2012 04:41 629 KB
UOOW Valek/Statica/Mi-2-14186.obj 04.02.2017 18:10 193 KB
UOOW Valek/Statica/Mi-2-20752.obj 04.02.2017 18:09 193 KB
UOOW Valek/Statica/Mi-2-23207.obj 04.02.2017 18:09 193 KB
UOOW Valek/Statica/Mi-2-23657.obj 04.02.2017 18:09 193 KB
UOOW Valek/Statica/Mi2_14186.png 04.02.2017 18:06 265 KB
UOOW Valek/Statica/Mi2_20752.png 04.02.2017 17:39 236 KB
UOOW Valek/Statica/Mi2_23207.png 04.02.2017 18:04 265 KB
UOOW Valek/Statica/Mi2_23657.png 03.02.2017 19:32 240 KB
UOOW Valek/Statica/Mil-26_aeroflot-old.obj 07.10.2014 00:45 2 MB
UOOW Valek/Statica/Mil-26_aeroflot-old.png 06.10.2014 23:47 1 MB
UOOW Valek/Veg/ 07.03.2017 21:32
UOOW Valek/Veg/Acer-10.obj 02.05.2013 01:08 10 KB
UOOW Valek/Veg/Acer-15.obj 02.05.2013 01:08 10 KB
UOOW Valek/Veg/Betula-7.obj 02.05.2013 01:08 10 KB
UOOW Valek/Veg/Betula-8.obj 02.05.2013 01:08 10 KB
UOOW Valek/Veg/blue_spruce.dds 10.03.2014 02:43 341 KB
UOOW Valek/Veg/blue_spruce_3.obj 10.03.2014 00:00 15 KB
UOOW Valek/Veg/bushes_1.dds 30.11.2015 19:18 5 MB
UOOW Valek/Veg/bushes_1.for 10.02.2015 20:59 720 B
UOOW Valek/Veg/bushes_2.for 10.02.2015 17:20 720 B
UOOW Valek/Veg/flowerbed_b.obj 18.12.2013 23:43 18 KB
UOOW Valek/Veg/flowerbed_r.obj 18.12.2013 23:43 18 KB
UOOW Valek/Veg/flowerbed_w.obj 18.12.2013 23:43 18 KB
UOOW Valek/Veg/flowerbe_b.dds 10.03.2014 02:43 85 KB
UOOW Valek/Veg/flowerbe_r.dds 10.03.2014 02:43 85 KB
UOOW Valek/Veg/flowerbe_w.dds 10.03.2014 02:43 85 KB
UOOW Valek/Veg/Flowers.dds 06.03.2014 03:05 1 MB
UOOW Valek/Veg/flowers.for 14.03.2014 03:49 2 KB
UOOW Valek/Veg/flowers1.for 14.03.2014 03:49 2 KB
UOOW Valek/Veg/grass03.for 06.03.2014 01:58 1 KB
UOOW Valek/Veg/grass05.for 06.03.2014 02:10 1 KB
UOOW Valek/Veg/grass09.for 06.03.2014 02:09 1 KB
UOOW Valek/Veg/grass10.for 26.07.2016 14:53 1 KB
UOOW Valek/Veg/Grass_w.dds 10.03.2014 02:43 85 KB
UOOW Valek/Veg/grass_w.for 06.03.2014 01:11 582 B
UOOW Valek/Veg/ParkLine_50.obj 26.05.2013 18:30 112 KB
UOOW Valek/Veg/ParkLine_50_low.obj 26.05.2013 18:30 132 KB
UOOW Valek/Veg/seno.dds 10.03.2014 02:43 43 KB
UOOW Valek/Veg/seno.obj 24.12.2013 01:52 5 KB
UOOW Valek/Veg/shrub_20x20.obj 29.04.2013 03:29 189 KB
UOOW Valek/Veg/Tilia-10.obj 02.05.2013 01:10 10 KB
UOOW Valek/Veg/Tilia-6.obj 02.05.2013 01:10 10 KB
UOOW Valek/Veg/Tilia-8.obj 02.05.2013 01:10 10 KB
UOOW Valek/Veg/trees.dds 01.06.2013 02:15 5 MB
схемы/ 22.02.2017 01:35
схемы/DSC03014.jpg 08.01.2017 17:13 414 KB
схемы/DSC03015.jpg 30.12.2016 03:17 724 KB
схемы/DSC03016.jpg 08.01.2017 17:13 290 KB
схемы/DSC03017.jpg 08.01.2017 17:13 291 KB
схемы/DSC03018.jpg 30.12.2016 03:07 672 KB
схемы/DSC03019.jpg 08.01.2017 17:13 632 KB
схемы/DSC03020.jpg 08.01.2017 17:13 203 KB
схемы/DSC03022.jpg 09.04.2009 10:37 235 KB
схемы/DSC03026.jpg 08.01.2017 17:14 650 KB
схемы/DSC03027.jpg 30.12.2016 03:07 1 MB
схемы/DSC03028.jpg 30.12.2016 03:07 185 KB
схемы/DSC03029.jpg 21.02.2017 00:49 145 KB
схемы/ЗОНА КОНТРОЛЯ ВАЛЬКА.jpg 13.04.2009 11:22 661 KB
схемы/Схема ВАЛЬКА.jpg 19.02.2017 00:33 476 KB
Readme.PDF 07.03.2017 20:52 1 MB
avsim_su.diz 07.03.2017 14:46 406 B
Итого: 314 MB
Краткая справка (из Википедии)

""Валёк — аэропорт местных авиалиний.

Расположен в Красноярском крае в 7 км северо-восточнее Норильска, на берегу реки Норильской. Своё название аэропорт получил от реки Валёк, впадающей в Норильскую вблизи местоположения аэропорта.""


Данный пак содержит

1 - Летнюю фото-подложку аэропорта, прилегающих турбаз и дач на основе Яндекс-снимков
2 - Перрон с разметкой
3 - Основные объекты аэропорта и всякие мелочи

Перед установкой внимательно прочтите "Readme.PDF"

© 2017 Проект «Атмосфера».
→ Size: 127 MB
→ Date: 1 year ago (07.03.2017 12:58)
→ Author: Николай Важанов (Alt)
→ Uploaded by: Alt (uploaded 11 files )
→ Approved by moderator: megakor
→ License: License file included in archive
→ Downloaded: 268 time(s)